Ple ordinàri Ajuntament Benetússer 26 de març de 2015

Part 1

1r.   ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:1.1   Acta de la sessió anterior amb data 29 de gener de 2015.1.2.   Donar compte membres Comissió Especial de Seguiment per a la Piscina.

1.3.   31-001/2015: Donar compte al Ple de l’Informe de la Intervenció Municipal sobre el Seguiment del Pla d’Ajustos (4t. Trimestre de 2014).

1.4.   31-003/2015: Donar compte al Ple de l’Informe de la Intervenció Municipal sobre el compliment de les obligacions trimestrals del Subministrament d’Informació previst en la Ordre HAP/2015/2012 (Execució del Presupost 4t trimestre 2014).

1.5.   3.2.-008/2015 : Informe període mig de pagament 4t. Trimestre 2014 (RD 635/2014): donar compte.

1.6.   Elecció Jutge de Pau suplent.

1.7.   Modificació d’Estatuts de la Mancomunitat de l’Horta Sud per a adaptar-se a la LRLVI i LRSAL.

1.8.   Procediment abreujat 000122/2014, sobre incompliment per l’Ajuntament de Benetússer de l’Acord de 25 de juliol de 2012 dictat pel Jurat d’Expropiació de València, en expedient 468/2011: donar compte.

1.9.   Execució de la sentència de 30 de desembre de 2014, del Jutjat del Contenciós número 9 de València, procediment ordinari 901/2010.

1.10.   Moció C’s ~ Proposta d’acord sobre declaració política de rebuig a la reforma fiscal aprovada mitjançant la Llei 27/2014 de l’Impost de Societats i Entitats sense ànim de lucre a presentar la declaració per l’esmentat impost.

1.11.   EU ~ Moció “Pels nostres drets fonamentals: el feminisme, imprescindible”. [Reg. d’Entrada 1188 de 23.02.2015].

1.12.    PSPV-PSOE ~ Proposta de resolució amb motiu del 8 de març. Dia internacional de la Dona. [Registre d’Entrada 1396 de 27.02.2015].

2n.  ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA

3r. CONTROL DELS ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

A) Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia [Del núm. 97 fins al núm. 285 de 17.03.2015].

B) Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local: [29.01.2015, 12.02.2015, 26.02.2015 i 12.03.2015].

 4r. TORN D’INTERVENCIONS

 

Part 2

TORN DEL PÚBLIC

 

 

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *