Consell Econòmic i Social Benetússer 7 d’abril 2014

Part 2

4.- Memòria fira associativa i comercial (FAC) anys 2012 i 2013.

En la passada sessió del Consell Econòmic i Social (CES) de 7 d’abril un punt de l’ordre del dia era tractar sobre el cost real dels anys 2012 i 2013 i el pressupost de 2014 sobre la Fira Associativa i Comercial (FAC). Veure Part 2, Part 3 i Part 4 de la gravació. Estava present el regidor Sr. Aguar com a responsable de l’organització i de la partida econòmica d’esta fira.

El Sr. Aguar sols volia parlar dels aspectes de la fira d’este any, ja que com va dir, el CES és un òrgan consultiu i en estes sessions no té per què desglossar les despeses i ingressos i que als membres de la Corporació sí que els entrega esta partida detallada. Volem recordar que el CES es va crear quan el Sr. Aguar era alcalde i en aquell moment sí que era important per a ell.

La FAC té una partida pressupostada de 35.000 euros i segons ens consta per la documentació que disposem, després de haver-la sol·licitat moltes vegades tant per escrit com de forma verbal, la FAC de l’any 2013 va tindre un cost real de 65.044,57 euros,  al que cal afegir el 50% del cost dels stands (14.000 euros) que sempre queden pendent com obligacions de pagament sense reconeixement, és a dir, guardades en el caixó per a pagar a l’any següent.

Per a l’any 2014 el Sr. Aguar ens va facilitar el pressupost  de 55.000 euros, és a dir  20.000 euros per damunt de la partida econòmica que hi ha asignada per a la FAC, i ja vorem si és així el  cost real final.

Des de Compromís férem constar que  no es contrata a empreses locals per a realitzar els diferents treballs o activitats per a dur a terme esta fira  associativa i comercial, i ens consta que al poble hi ha empreses que poden fer-se càrrec d’estos treballs, a més de que l’objetiu de la fira és potenciar i donar a coneixer el comerç local.

També constatàrem un fet que per a nosaltres és molt greu, i és que el Sr. Aguar com a regidor i responsable de la FAC, sense oblidar que és un esdeveniment de l’Ajuntament, en les reunions que organitza tant  amb les associacions com amb els comerciants, els proposa que poden fer el pagament de la part que els correspon del stands sense IVA. Esta acció genera  unes operacions de diners en negre per a l’empresa receptora que és l’encarregada del muntatge dels stands.

Un cárrec públic, en este cas regidor, i en un acte, la FAC, recolzat per una administració pública com és l’Ajuntament, no pot de cap manera incitar a no pagar el IVA ja que va contra la llei i és un delicte.

En Compromís ens preguntem, si nosaltres des de fora de la Corporació Municipal sabem estes coses ara i les fem públiques, que està fent l’oposició tots estos anys que mai ens han dit el cost real de la FAC, i molt menys que es propose pagar sense IVA un esdeveniment  municipal?

Part 3

4.- Memòria fira associativa i comercial (FAC) anys 2012 i 2013 (continuació)

Part 4

Informació FAC 2014.

Part 1

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.

2.- Coordinació tractament de plagues.

3.- Proposta habilitació places aparcament comercial.

Part 5

5.- Varis.

6.- Precs i preguntes.

 

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *