Ple ordinàri Ajuntament de Benetússer 30 de maig de 2013

Part 5  http://www.youtube.com/watch?v=jLUYUUib_Zk

1.15.6.Proposta de resolució del Grup Municipal Socialista de Benetússer “Compensació de l’Impost sobre el valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana” (RE 3008/2013, de 23 de maig de 2013).

Davant el drama que viuen moltes famílies al nostre poble degut a la pèrdua de les seues vivendes per desnonament, Compromís per Benetússer va presentar per registre d’entrada el passat 20 de maig una proposta de moció al ple de l’Ajuntament per tal de sol·licitar la liquidació de l’impost de plusvàlua pel que fa a les vivendes desnodades.

Segons la llei, l’Estat considera el desnonament d’una vivenda per part d’una entitat bancària com una venda, per la qual cosa la família desnonada ha de fer front al pagament de l’impost de plusvàlua, a més de perdre la vivenda. En eixe sentit, este impost és de rang estatal però de la seua recaptació s’encarreguen els municipis. La nostra moció pretén evitar este sobrepagament al desnonat o desnonada mitjançant una subvenció a les persones que han perdut la seua vivenda i poder així efectuar la liquidació d’este deute per a posteriorment carregar el cobrament de la plusvàlua, com a nou propietari, a l’entitat bancària que s’adjudica la vivenda desnonada.

La nostra moció va ser defensada pel grup municipal PSOE en el passat ple del 30 de maig i aprovada amb els vots favorables del PSOE, EU i els tres regidors del grup de no adscrits. El PP i el CDL es varen abstindre.

Des de Compromís per Benetússer seguirem presentant mocions a favor de les persones.

Part 6  http://www.youtube.com/watch?v=S3_aAQJiEVM

2.DESPATX EXTRAORDINARI.

3.CONTROL DELS ALTRES ÓRGANS DE LA CORPORACIÓ.

A). Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia.

B). Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.

C). Precs i Preguntes. (entre altres: grup de no adscrits)

Torn del públic

En la Corporació Municipal torna a haver un grup de no adscrits, és a dir, regidors que per uns motius o altres ja no formen part del grup pel qual varen ser elegits en les eleccions locals. Cal recordar que és la tercera vegada que passa a Benetússer, i açò és possible perquè les actes dels regidors, segons la llei electoral, són personals i no estan obligats a tornar-les en estos casos. Nosaltres considerem que encara que siga legal no és étic, ja que quan varen ser elegits/elegides regidors/res formaven part d’una llista tancada d’una formación politica, per tant, si no son regidors per eixes sigles deurien renunciar a la seua acta de regidor. Des de Compromís defensem un canvi en la llei electoral  en este sentit.

Part 7  http://www.youtube.com/watch?v=6haHrd0FchM

Torn del públic

Reme (entre altres):

– Forma d’aplicar la compensació de l’Impost sobre el valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana a les persones desnonades, complint la moció de Compromís presentada i recolzada pel PSPV  i aprovada en el Ple Municipal d’avui.
– Participació de Compromís en el CES.
– Amb qui té l’Ajuntament el contracte del servei de recollida d’animals?

Part 1  http://www.youtube.com/watch?v=ayiPoDIz77Y

1.ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE.

1.1.Actes de sessions anteriors.

1.1.1.Acta de sessió de data 27 de setembre de 2012.

1.1.2.Acta de sessió de data 29 d’octubre de 2012.

1.1.3.Acta de sessió de data 29 de novembre de 2012.

1.1.4.Acta de sessió de data 31 de gener de 2013.

1.2.Dació de compte inconvenients d’Intervenció. (31-024/2013).

1.3.Donar compte de canvi de Portaveu del Grup Municipal Partit Popular.

1.4.Donar compte d’escrit del Grup Municipal Partit Popular de canvi dels membres de les Comissions Informatives.

1.5.Donar compte de canvi de membre amb dedicació exclusiva del Grup Municipal Socialista.

1.6.Donar compte de Decrets d’Organització 488-489-490-491-495 i 521 de 2013.

1.7.Donar compte d’escrit de l’Il·lustre Col·legi de Farmacèutics de Castelló.

1.8.Reconeiximent extrajudicial de crèdits 1/2013.

1.9.Modificació de crèdit 6/2013.

Part 2  http://www.youtube.com/watch?v=oHbfEw0NfhI

1.10.Modificació de l’Ordenança Fiscal de la taxa per la instal·lació de llocs, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions de recreo, situats en terrenys d’ús públic local, així com indústries rondaires i ambulants i rodatge cinematogràfic.

1.11.Donar compte de les comptes de recaptació 2010.

1.12.Donar compte informe de Tresoreria en compliment de Llei 15/2010. 1er trimestre de 2013.

1.13.Recurs de Reposició de Desarrollos Urbanos Benetuser,S.L.

Part 3  http://www.youtube.com/watch?v=gkeQl_h3c00

1.14.Modificació Estatuts del Consell Econòmic i Social.

1.15.Mocions i propostes de resolucions:

1.15.1.Moció del PP (RE 2428/2013, de 30 d’abril de 2013).

Part 4  http://www.youtube.com/watch?v=F0y2WWozFhs

1.15.2.Moció d’EU (RE 2621/2013, de 08 d’abril de 2013).

1.15.3.Moció de PSPV-PSOE (RE 2627/2013, de 08 de maig de 2013).

1.15.4.Moció de PSPV-PSOE (RE 2891/2013, de 17 de maig de 2013).

1.15.5.Moció de PSPV-PSOE (RE 2999/2013, de 23 de maig de 2013).

 

 

 

 

 

 

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *