PODRÀ SER LEGAL, PERÒ NO ÈTIC

PODRÀ SER LEGAL, PERÒ NO ÈTIC

No fa molt, va eixir publicat un article del Levante-emv sota el titular “L’alcaldessa de Benetússer contracta per decret a la germana d’un edil”. En aquest article, s’informava als veïns de Benetússer de les pràctiques cacics del PP de Benetússer, com si el poble fora el seu mas, en contractar a dit a familiars de la seua corporació. L’article arreplegava les declaracions del tinent alcalde Lluís Adell qui deia “No existeix incompatibilitat pel fet que siga germana d’una regidora del PP i tampoc estem obligats a traure el servei a concurs públic, ja que es tracta d’un contracte menor”.

Cert és que com diu Adell, els empara la llei ja que no és necessari fer pública l’oferta laboral quan és un “contracte menor”. L’art.138 del TRLCSP (Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic) ens diu que entenem per contracte menor:

Es consideren contractes menors els contractes d’import inferior a 50.000 euros, quan es tracte de contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracte d’altres contractes, sense perjudici del que es disposa en l’article 206 en relació amb les obres, serveis i subministraments centralitzats en l’àmbit estatal.

El ben cert és que no incorren en una irregularitat en contractar a Rosa Prieto, germana de la regidora de Cultura Encarna Prieto, com diu l’art.60 del TRLCSP:

La prohibició (de contractar es refereix) s’estén igualment, en tots dos casos, als cònjuges, persones vinculades amb anàloga relació de convivència afectiva i descendents de les persones al fet que es refereixen els paràgrafs anteriors, sempre que, respecte dels últims, aquestes persones ostenten la seua representació legal.

És a dir, no es pot contractar a cònjuges o descendents directes, però sí a germans.

Per tant què entenem amb açò?, doncs que el PP de Benetússer té mànega ampla a l’hora de contractar a tots els seus amics i familiars, sense necessitat de fer públiques aquestes ofertes laborals. Per tant negoci redó, perquè els empara la llei.

Mire senyor Adell, serà tot el legal que vostè vulga, però no ètic. Ja hem vist com emparant-se en la legalitat, el seu partit ha permés l’Amnistia Fiscal per als corruptes, que els casos de corrupció prescriguen, cosa que mai arribarem a entendre ja que aquests haurien de romandre en el temps, i ser jutjats.

I de la mateixa forma que el seu partit realitza indults arbitraris, partidistes i aliens a tota ètica i moralitat, com els que acaba de realitzar el ministre de Justícia Alberto Ruíz Gallardón, qui emparant-se en la llei de 1870 que estableix les regles per a l’exercici de la gràcia d’indult, ha indultat a quatre Mossos acusats de tortura. Indult que ha provocat la rebel•lió de 200 jutges, que han signant un manifest on denuncien la intrusió de la política en la justícia, i anunciant la fi de la separació de poders que li recorde que són executiu, legislatiu i judicial.

Així com altres indults recents com el d’Angel Carromero, afí al seu partit del PP, o el kamikaze Ramón Jorge Rios que se’n portà la vida per davant d’un veí d’Algemesí i defensant quina casualitat pel despatx d’advocats on treballa el fill d’Alberto Ruíz Gallardón.

Tinent Alcalde Lluís Adell, no ens faça riure emparant-se en una legalitat que justifica els seus actes i els del seu partit, i als quals nosaltres assenyalem com a poc ètics i amorals. Lleis com aquestes, haurien de revisar-se i poder canviar-les, i no solament quan a vostès els convinga, i menys encara fent valdre les lleis al seu favor i a la seua camarilla.

Des de Compromís per Benetússer aprofitem novament per a dir, que els llocs de treball que generen BENESERMU S.A. o l’Ajuntament, es facen públics i ens referim a tots els llocs, fins i tot el del gestor de la nova empresa municipal BENESERMU S.A.; perquè tots els veïns de Benetússer en igualtat d’oportunitats puguen optar a aquests treballs. Exigim novament que l’alcaldessa Laura Chulià i el seu tinent alcalde Lluís Adell siguen transparents, i el PP no oferisca treballs sense traure’ls a la llum pública, emparant-se en una legislació que genera clientelisme i tracte de favor.

José Luis García i Martínez
Responsable de Comunicació de Compromís per Benetússer

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *