PRESSUPOSTOS 2013 AJUNTAMENT BENETÚSSER

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Benetússer, encapçalada per la seua alcaldessa, ha presentat al Plenari el projecte de pressupostos per a l’any vinent. Des de Compromís per Benetússer considerem aquests pressupostos incoherents i desajustats a la realitat econòmica i social que viu el nostre poble i, per extensió, el nostre país. Al nostre entendre són uns pressupostos del tot irreals, allunyats de la racionalització de la despesa i ineficaços socialment.

En primer lloc, són uns pressupostos incoherents, cuinats a posta per a l’arredoniment de xifres. Així, si atenem a l’estat de despeses, veiem com, curiosament, augmenta el capítol de béns i serveis corrents respecte l’any passat en un 4’1% però l’estat de previsió d’ingressos baixa un 2’5%. Resulta que baixem un 2’5% en la previsió total d’ingressos i hem de pensar que anem a gastar 113.078 € més en serveis públics bàsics. L’eqüació perfecta per passar un pressupost com a social de cara a la ciutadania. Possiblement, els diners es provisionaran dels ingressos patrimonials, és a dir, els diners recaptats al quiosc del poliesportiu i a la fiscalització de la mort amb la concessió de nínxols, si ens permeten la caricatura, els conceptes estrella en aportació d’ingressos.

En segon lloc, són un comptes irreals, fets sobre una consolidació d’ingressos, sens dubte, inflada. L’informe d’Intervenció incideix en aquest punt: la devallada prevista sobre la recaptació de taxes i les transferències corrents segurament no està ben ponderada. Fóra fàcil pensar en una caiguda de moviments significativa respecte a l’any passat, molt més enllà dels previstos per l’equip de govern, atesa la conjuntura econòmica que patim. Això mateix ha estat assenyalat per Intervenció i no se n’ha fet cas. D’altra banda, pel que fa a l’estat de despeses, ja apunta l’informe interventor de la desviació de gairebé 200.000 del pressupost vigent i que hauran de ser subsumits al previst, amb la consegüent insuficiència creditícia que això comporta i a expenses d’incrementar una major desviació l’any vinent, acumulable al dèficit que suporta l’Ajuntament.

En aquest sentit, són també uns pressupostos allunyats de la racionalització de la despesa, donat que no preveu l’augment del dèficit i redueix la partida per a l’amortització del deute consolidat respecte a l’any passat. Hem de recordar que l’Ajuntament de Benetússer té un 12’12% de deute financer (un 3’7% són interessos, en paguem 24000 € al mes) respecte a l’estat de despeses així com un 47% de despesa de personal. Sens dubte, estem davant de xifres mastodòntiques que qualsevol equip de govern deuria d’esforçar-se a eixugar.

Definitivament, estem davant d’uns pressupostos fets a mida de l’equilibri pressupostari però molt allunyats de les necessitats reals de la població i una major potenciació del comerç local, al cap i a la fi el sector més dinàmic de l’economia local i que dóna vida a Benetússer.Són uns pressupostos més polítics que socials, més partidistes que generalistes. Es duplica la partida de festes i disminueixen les actuacions de protecció i promoció social? Estem per a tirar coets? No hi ha dubte que aquest no és el camí per a rescatar persones i governar per al bé comú. Hi ha una altra manera de fer, sens dubte la innovació política que representa Compromís per Benetússer. Cal uns polítics humans per a resoldre polítiques inhumanes.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *