CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL BENETÚSSER (CES) 28-11-2012

El Consell Econòmic i Social (CES) és l’òrgan consultiu, d’estudi i assessorament de l’Ajuntament de
Benetússer en tot allò referent al desenvolupament econòmic i social, així com la politica d’ocupació
local.
Està format per:
-2 vocals titulars per cada una de les dos organitzacions Sindicals més representatives,
-4 vocals titulars per part de les organitzacions empresarials i de comerciants existents al poble,
-4 vocals representants del Ple de la Corporació dels grups politics més representatius.
-1 tècnic/ca-assesor/ra del CES, que assumirà les funcions pròpies de la secretaria, i serà designat/da
per la Presidència de la Corporació, amb veu i sense vot.
-El personal tècnic que considere convenient la Presidència o les organitzacions representades, per a
millor assessorament del Consell, amb veu i sense vot.

Des dels seus inicis (any 1997), el CES ha plantejat diferents iniciatives estratègiques per al desenvolupament
de Benetússer. La primera fou la creació d’una Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local (ADL), seguí
amb la creació d’una Oficina d’Igualtat, l’impuls a projectes de creació d’empreses I+D o el suport a altres iniciatives de l’activitat comercial com l’Avinguda del Moble, Benetússer Xip, el Pla de Dinamització Comercial,la reforma i modernització del Mercat Municipal i la Fira Associativa i Comercial. Igualment, el CES emet un informe anualment amb caràcter consultiu sobre els Pressupostos Municipals.

Els temps fan canviar la societat i el CES es vol adaptar a esta situació, i per aço intenta canviar els seus
Estatuts i donar més participació, com a membres actius, a altres associacions i entitats locals. En les
últimes reunions d’este òrgan municipal, s’ha intentat buscar l’acord en el model d’Estatuts que es volen,
però l’actual equip de govern (PP) proposa que s’incorpore dins de l’Agenda 21 com una comissió econòmica-social, amb la qual cosa, el CES perdria la seua autonomia actual. Com voreu en el video, la proposta del PP, i que el Ple siga qui decideixca el futur del CES, va ser recolzada pels representants del PP, CDL, EU i el Triangle del Moble, i els que volien modificar els Estatuts i la continuïtat del CES va ser recoltzat pels representants del PSOE, CCOO, UGT i Presidència. En esta sessió l’Associació de Comerciants Benetússer Xip va estar present i va ratificar que volia ser particep en el CES, com ja sol•licita per escrit en juny passat, no va ser pressa en consideració el seu posicionament i per tant, serà el Ple qui decidira el futur del CES.

Des de Compromís estem a favor de la continuïtat d’este Òrgan Municipal consultiu, de la modificació dels seus
Estatuts per a donar més participació als ciutadans (representats per associacions i entitats locals) i més transpàrencia a les actuacions i decisions de l’equip de govern i corporació municipal.

2 Consell Econòmic i Social Benetússer 28 11 2012

3 Consell Econòmic i Social Benetússer 28 11 2012

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *