PLE ORDINÀRI 27-09-2012 AJUNTAMENT BENETÚSSER

PLE ORDINÀRI 27-09-2012 AJUNTAMENT BENETÚSSER

ORDRE DEL DIA:
1. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE
1.1. Premis 9 d´octubre.
1.2. Ratificació sol•licitud PPOS.
1.3. Reconeixement extrajudicial de crèdits.
1.4. Suplement de crèdit 1/2012
1.5. Dació de compte de l´informe d´avaluació del compliment del Pla de Sanejament Financer 2010-2015.
1.6. Moció defensa programes d´ocupació pública.
1.7. Moció contra la modificació de la Llei de Règim Local.
1.8. Moció sobre les declaracions realitzades pel señor Alfonso Rus
2. DEXPATX EXTRAORDINARI.
3. CONTROL DELS ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:
A) Donar compte de les Resolucions d´Alcaldia
B) Precs i Preguntes.

En este ple ordinari varem tindre l’oportunitat de fer preguntes a la Corporació Municipal. La nostra va ser la següent:
¿Creu la Corporació Municipal que deu d’haver una responsabilitat política, a més de l’administrativa i penal, amb referència als fets produïts per l’exrecaptador de l’Ajuntament?
Com escoltareu al video, el PP (Alcaldessa) contesta que és el Tribunal de Comptes el que dictamina la responsabilitat administrativa i política, i cal esperar la seua resposta. Per la seua part, el PSOE (Eva Sanz) va contestar que ella està aci i que no pensa desaparéixer i que recorda a tots els regidors que va ser aprovat pel ple (unanimitat) que es prorrogara el contracte al Sr.Esteve fins que es contractara altra empresa.
EU (Manolo Albiol) va contestar que sí creu que ha d’haver responsabilitat política, encara que ell és dels últims que ha estat en este procès, i que no hauria de dimitir quan hi ha altres que han estat més temps. El CDL (J.E.Aguar) no va fer cap comentari al respecte.
Des de Compromís per Benetússer sí que pensem que n’hi ha responsabilitat política, tant de l’equip del govern com de l’oposició, des del moment en què es va permetre a l’empresa del Sr. Esteve portar com ell vulguera els apunts comptables, sense tindre un control diari i directe des de Tresoreria i Intervenció.

Part 2

Part 3

Part 4

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *